woensdag 10 oktober 2007

Dubbel aantal elektronische aangiftes vennootschapsbelasting

Aantal elektronische aangiftes vennootschapsbelasting verdubbeld:

hoe doet u uw belastingsaangifte? Via een boekhoudsoftware? Via een boekhouder?

BRUSSEL - De aangifte van vennootschapsbelasting via elektronische weg kent een stijgend succes. Tegenover vorig jaar werden meer dan dubbel zoveel aangiften elektronisch ingediend.

Op 2 oktober waren 76.230 aangiften van vennootschapsbelasting elektronisch ingediend voor het aanslagjaar 2007. Voor het aanslagjaar 2006 waren op de eerste vervaldag 32.914 aangiften toegekomen.

Het indienen van een elektronische aangifte kan via de toepassing Vensoc sinds het aanslagjaar 2005. Vennootschappen die hun aangiften elektronisch indienen beschikken over een een maand extra ten opzichte van de indieningsdatum van de papieren aangifte.

(BELGA)

Geen opmerkingen: