maandag 1 oktober 2007

Kunststofindustrie verwacht prijsstijgingen

Brussel, 1 oktober 2007 - Prijsstijging van de kunststoffen met 50
tot 100% - Beperkte beschikbaarheid van kunststoffen op de Europese
markt.

EuPC, de Europese vereniging van de kunststofverwerkende bedrijven,
drukte in een recente persmededeling de vrees uit voor verdere
prijsstijgingen in de kunststofindustrie.

EuPC wijt de verwachte prijsstijgingen aan het hoge prijsniveau van
de aardolie en aan een tijdelijk tekort aan grondstoffen voor
kunststoffen op de Europese markt.

Het is inderdaad zo dat vele kunststoffen vandaag het hoogste
prijsniveau in hun geschiedenis hebben bereikt. Gemiddeld zijn de
prijzen sinds begin 2004 met 50 % (voor PP, polypropyleen) tot 100 %
(voor PS, polystyreen) gestegen. Deze stijging vertaalt zich in het
prijsniveau van de kunststof eindproducten: verpakkingen,
bouwmaterialen (isolatie, buizen, raamprofielen, …), onderdelen van
auto’s en allerlei apparaten. Voor de volgende maanden worden verdere
prijsstijgingen verwacht.

EuPC waarschuwt dus ook voor de onzekere bevoorrading van de
grondstoffen. De kunststofverwerkende bedrijven worden meer en meer
geconfronteerd met tekorten bij de grondstoffenleveranciers, die de
laatste jaren vooral geïnvesteerd hebben in nieuwe
productiecapaciteiten in het Midden-Oosten en Azië. De aanhoudende
sterke groei van het verbruik van kunststoffen in China, India,
Centraal-Europa en Rusland speelt hierin zeker mee. De
kunststofverwerkers in Europa krijgen daardoor niet altijd de
hoeveelheden geleverd die zij wensen te bestellen.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot
Federplast (Vereniging van Producenten van Kunststof- en
Rubberartikelen vzw)

Geen opmerkingen: