maandag 1 oktober 2007

Makkelijk bonussen toekennen aan uw personeel.

Klik voor meer info over bonussen en voordelen voor uw werknemers.

Vakbonden en werkgevers hebben binnen de Groep van Tien een gemeenschappelijke verklaring ondertekend over de resultaatsgebonden voordelen voor werknemers.

Dat werd vernomen van VBO-voorzitter Jean-Claude Daoust. De goedkeuring was verwacht want eerder deze week zette het ACV het licht op groen, zij het zonder veel enthousiasme. De werkgevers waren vragende partij voor resultaatsgebonden voordelen. "Het is een opsteker voor wie onderneemt en werkt", luidt het bij het VBO.

Het resultaatsgebonden voordeel is een uitloper van het interprofessioneel akkoord dat vorig jaar werd overeengekomen. Het gaat om een volledig nieuw systeem waardoor werknemers kunnen genieten van een resultaatsgebonden bonus, zonder dat er sprake is van een echt loon. De bonus is afhankelijk van het halen van bepaalde doelen.

Het systeem zou vanaf januari volgend jaar in voege treden en komt in de plaats van de wet op winstparticipatie uit 2001, die in feite weinig succes kende. De komende weken zal de Nationale Arbeidsraad (NAR) de uitvoering van het akkoord in teksten gieten, die dan moeten worden bekrachtigd door de nog te vormen federale regering. Concrete afspraken over de voordelen moeten worden gemaakt op het niveau van de ondernemingen. Bedrijven zonder syndicale aanwezigheid kunnen zich aansluiten op een kader dat binnen de NAR zal worden uitgewerkt.

Het resultaatsgebonden voordeel kan maximum 2.200 euro netto bedragen per jaar per werknemer. Het wordt belast aan 33 procent, maar bedrijven kunnen hun deel wel volledig fiscaal aftrekken. Het voordeel mag ook nooit in de plaats van het vaste loon komen en kan niet gekoppeld worden aan individuele prestaties van werknemers. Het resultaatsgebonden voordeel zal afhangen van voorafbepaalde doelstellingen, die ruim geïnterpreteerd kunnen worden. Zowel minder arbeidsongevallen als meer omzet kan bijvoorbeeld in aanmerking komen als doelstelling. Het voordeel is in beginsel niet-recurrent (eenmalig), dus steeds afhankelijk van het behalen van de doelstelling.

Daoust zei na afloop van het overleg "zeer tevreden te zijn dat de sociale dialoog voortgaat in ons land". Hij noemt de sfeer binnen de Groep van Tien zeer positief. "Iedereen werkt en zoekt oplossingen", aldus Daoust, die hoopt dat het systeem werkt en dat er goed gebruik van zal worden gemaakt.

Agoria, de werkgeversfederatie die de technologische industrie vertegenwoordigt, zegt in een persbericht dat het nieuwe systeem in feite beantwoordt aan elementaire economische logica. "In een goed jaar hebben werknemers recht op een deel van de koek, in slechte tijden is er nu eenmaal weinig of niets om uit te delen", luidt het. Agoria prijst de sociale partners voor hun "moed en visie" om de oude logica van structureel oplopende kosten voor bedrijven te doorbreken.

(bron: Belga)

Klik voor meer info over bonussen en voordelen voor uw werknemers.

Geen opmerkingen: