maandag 19 november 2007

Essencia

essenscia vlaanderen helpt KMO’s met REACH en productveiligheid
Brussel, 16 november 2007 – essenscia vlaanderen, de Vlaamse afdeling
van de federatie van de chemische industrie en van life sciences,
houdt maandag 19 november VLARIP officieel boven de doopvont. VLARIP,
Vlaanderens REACH Implementatie Project is een peterschapsproject
opgestart met de steun van de Vlaamse overheid. Via netwerking en met
hulp van de grote chemische bedrijven zal essenscia de Vlaamse KMO’s
actief ondersteunen bij de implementatie van REACH.

De nieuw Europese regelgeving over Registratie, Evaluatie en
Autorisatie van Chemicaliën (REACH) veroorzaakt een ware revolutie in
de chemische industrie. Naast heel wat administratieve verplichtingen
moet in eerste instantie de communicatie over chemicaliën in de ganse
waardeketen van de chemie-industrie verbeteren. Bovendien kunnen de
bedrijven geconfronteerd worden met stoffen die moeten vervangen
worden door minder risicovolle stoffen of een minder risicovol
gebruik ervan. De inspanning om te voldoen aan alle wettelijke
vereisten en het innovatieve onderzoek naar alternatieven zijn niet
te onderschatten. Vooral voor de kleinere ondernemingen wordt dit een
serieuze uitdaging.

Met VLARIP wordt een netwerk gecreëerd waarbij bedrijven onderling
ervaring en kennis kunnen uitwisselen. Hierbij is een extra rol
weggelegd voor de grote chemische concerns. Samen met essenscia
volgen zij sinds de publicatie in 2001 van het Europese
chemicaliënwitboek REACH van nabij op. De expertise die ze hierbij
opgedaan hebben stellen zij met VLARIP als peters kosteloos ter
beschikking aan iedereen die chemicaliën produceert, gebruikt of
verhandelt.

Op 19 en 28 november organiseert essenscia vlaanderen info events om
de bedrijven te informeren over haar initiatief en warm te maken om
mee in het project te stappen. Het event is open voor alle bedrijven
en wordt al een uitstekende gelegenheid om kennis te maken,
informatie uit te wisselen en vragen te lanceren.
(www.essenscia-vlaanderen.be/dossiers/REACH)

VLARIP loopt over 3 jaar. 120 bedrijven zullen in groepen van een
20-tal bedrijven maandelijks samen komen om van elkaar te leren.
“Onze ambities reiken verder dan REACH alleen. Om succesvol te
blijven is het belangrijk dat de ondernemingen productveiligheid
verankeren in hun organisatie net zoals ze dat in het verleden gedaan
hebben voor kwaliteit, milieu en veiligheid. KMO’s ontbreken dikwijls
de middelen en kennis om dit te doen. Dankzij de subsidies van de
Vlaamse Overheid kan een netwerk opgezet worden waarbij onder meer
aan de hand van cases de deelnemers kunnen leren hoe ze REACH en
productveiligheid kunnen integreren in hun algemene
bedrijfsvoering.”, verklaart Frans Dieryck, Gedelegeerd Bestuurder
van essenscia vlaanderen.

Peterschapsprojecten zijn niet nieuw. De eerste projecten in
Vlaanderen werden in 1987 opgestart. De projecten kunnen zeer divers
zijn, gaande van algemene bedrijfsvoering tot specifieke thema’s als
bv. internationale handel, personeelsmanagement of kwaliteitszorg.
Voor VLARIP hebben reeds een 10-tal bedrijven toegezegd hun expert op
vlak van REACH en productveiligheid als peter te laten meewerken in
het project. Roger Van der Linden (Borealis) is een van de peters en
zegt het volgende over het project: “VLARIP kadert volledig in het
Responsible Care ® programma van de chemische sector. Responsible
Care ® is juist de verantwoordelijkheid opnemen, niet alleen voor uw
bedrijf, maar ook voor de maatschappij, naar de overheden toe en
vooral met de industriële partners. Wij zien VLARIP als een
toegepaste vorm van Responsible Care ®. Het succes van VLARIP zal
afhangen van de personen en de firma’s die eraan deelnemen. Indien
VLARIP een wijde verspreiding kent en we zijn succesvol in het helpen
van mekaar, dan is dat REACH in zijn ware betekenis.”

Bedrijven die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan VLARIP kunnen
meer informatie vinden op de website van essenscia vlaanderen of
contact opnemen met ondervermelde personen.
(www.essenscia-vlaanderen.be/dossiers/REACH)

Meer info :
- Frans Dieryck, Gedelegeerd Bestuurder, essenscia vlaanderen, tel.
02 238 98 18, GSM 0496 59 36 29, fdieryck@essenscia.be
- Carl Van der Auwera, Senior Advisor Productveiligheid, Milieu en
Innovatie, tel. 02 238 97 37, GSM: 0484 64 50 33, cva@essenscia.be

Al onze persberichten zijn beschikbaar op www.essenscia.be.
Improving everyone’s quality of life - essenscia vertegenwoordigt de
ondernemingen van de chemische industrie en van life sciences. Met de
ondernemingen en de 95.000 personen die er werken verbindt essenscia
zich ertoe om de levenskwaliteit van iedereen te verbeteren.

Geen opmerkingen: