vrijdag 11 januari 2008

Intrum Justitia sluit 2007 succesvol af met aankoop van vorderingenportefeuilles

Intrum Justitia Groep
Intrum Justitia en de Franse investeringsbank Calyon S.A. hebben
tezamen een Oostenrijkse portefeuille van afgeschreven vorderingen
voor een uitstaand bedrag van EUR 640 miljoen verworven. De
verkopende partij is Bank Austria Creditanstalt.

In totaal beliep de aankoopprijs ongeveer EUR 100 miljoen, waarvan
Intrum Justitia’s aandeel EUR 35 miljoen bedraagt. Twee derden van de
portefeuille bestaat uit niet-performante bankleningen met een
gemiddelde hoofdsom van EUR 14.000 per vordering, terwijl het
resterende derde deel samengesteld is uit bankleningen die uitgegeven
zijn tegen zakelijk onderpand in de vorm van onroerend goed
eigendommen of in onroerend goed aandelen. De analyse en evaluatie
van de volledige portefeuille werd uitgevoerd conform de standaard
principes en opbrengstvereisten van Intrum Justitia.

Intrum Justitia heeft voordien reeds succesvol met Calyon
samengewerkt bij het overnemen van bankportefeuilles in de
Noord-Europese landen. Intrum Justitia heeft ook ervaring opgedaan
bij de aankoop van verschillende Scandinavische portefeuilles waarin
vorderingen waren opgenomen in de vorm van onroerend goed
eigendommen, terwijl Calyon marktleider is op het gebied van
investeringen in verhypothekeerde schuldportefeuilles in andere
Europese landen.

Tijdens het jaar 2007 hebben de vestigingen van Intrum Justitia in
Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland nauw samengewerkt en delen ook
infrastructuur en bepaalde middelen en structuren. Deze
regionalisering verzekert Intrum Justitia van een kostefficiënt en
flexibel proces.

Het verwachte rendement van de door Intrum Justitia verworven
portefeuille zal in 2008 ongeveer 3% bijdragen aan de totale omzet
van de groep.

Intrum Justitia België
In België verwierf Intrum Justitia in 2007 twee portefeuilles van
afgeschreven vorderingen. De ene van een energieleverancier; de
andere van een financiële instelling. Ook in 2008 ziet Intrum
Justitia nog een belangrijke groei voor deze activiteit. Guy
Colpaert, Gedelegeerd Bestuurder Intrum Justitia België: ‘Door nog
openstaande vorderingen in één keer over te nemen dragen we
rechtstreeks bij aan de verbetering van de liquiditeit van de
verkopende organisatie. De opdrachtgever ontvangt cash geld in ruil
voor een negatief kapitaal. De “verkoper” kan zich bovendien richten
op de “core business” en bespaart op de kosten voor extra personeel
om trage betalers op te volgen.”

Over Intrum Justitia
Intrum Justitia is een innovatief en professioneel bedrijf dat
kwalitatief hoogwaardige oplossingen biedt voor het credit management
proces van haar opdrachtgevers. De missie van Intrum Justitia is door
optimalisering van de facturatie- en invorderingsprocessen hun omzet,
werkkapitaal, rentabiliteit en cash flow structureel te verbeteren.
Intrum Justitia is een Europese speler, beursgenoteerd in Zweden,
actief in 24 markten en steunt op 2.900 enthousiaste professionals.
De omzet in 2006 bedroeg 319 miljoen Euro en werd gerealiseerd zowel
dankzij B2B, als B2C transacties. Integriteit, klant- en
resultaatgerichtheid zijn competenties die Intrum Justitia hoog in
het vaandel draagt. De onderneming is Europees en Belgisch
marktleider en preferred partner inzake credit management
oplossingen.

Voor alle bijkomende informatie over de onderneming, raadpleeg Intrum Justitia.

Geen opmerkingen: