donderdag 10 januari 2008

Vlaanderen aan de top.

bron: Nieuwsblad
Vlaanderen aan de top (vooral in de economie)

De economie stijgt in Vlaanderen in de komende vijf jaar nog iets sneller dan in het vorige decennium. Het is overal in de economie Vlaanderen boven, berekent de studiedienst van de Vlaamse regering.
Deze rooskleurige prognose komt uit de allereerste uitsplitsing van de traditionele cijfers van het federale Planbureau door de gewestelijke studiediensten. Een greep uit de vaststellingen:

2006 was een uitzonderlijk 'boerenjaar' voor Vlaanderen met een groei van 3,4procent, een procent meer dan in Wallonië en Brussel. In 2007 zakte de Vlaamse groei terug naar 2,4procent -wat meer is dan het gewestelijk gemiddelde van 2,2procent over de periode 1996-2005. Vlaanderen handhaaft die 2,4procent in de komende jaren om in de aanloop naar 2012 een lichtjes mindere groei te kennen, waarbij het gemiddelde uiteindelijk toch nog 0,2procent uitsteekt boven het gemiddelde van het afgelopen decennium.

Wallonië doet het in de volgende jaren ook beter dan voordien, om tegen 2012 bijna, maar (nog) niet helemaal, aansluiting te vinden bij de groei in Vlaanderen. In de periode 2006-2012 wordt bijna tweederde (63procent) van de nationale groei gerealiseerd in Vlaanderen.

Wat groeit er? In Vlaanderen vooral de bouw, de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, allerlei andere dienstverleners plus vervoer en communicatie. Met inbegrip van Samen met handel en horeca staan deze sectoren dit jaar in voor 60 procent van onze groei, terwijl landbouw, energievoorziening en verwerkende nijverheid onder het groeigemiddelde uitsteken.

Onze arbeidsmarkt draait in overdrive. Er kwamen in Vlaanderen in de afgelopen twee jaar telkens meer dan 30.000jobs bij. In de periode tot en met 2012 zakt dat lichtjes naar bijna 28.000nieuwe jobs per jaar. Wallonië maar vooral Brussel slagen er veel minder goed in hun -sowieso lagere- groei om te zetten in nieuwe jobs.

Er komen zoveel nieuwe jobs bij, terwijl in Vlaanderen tegelijk de vergrijzing toeslaat, dat de traditionele pendel naar Brussel afzwakt. Een fenomeen dat zich sinds 2003 sterker doorzet. Tegen 2012 pendelen er 19.100Vlamingen minder naar Brussel. Minder fileleed? Er blijven dan nog steeds 168.000 Vlaamse pendelaars over.

Sterven de werklozen uit? Ja en nee. In de strengste definitie van de werkloosheid, waarin ook de niet als werkzoekende ingeschreven oudere werklozen zitten, telde Vlaanderen in 2005 zowat 300.000'werklozen'. In de loop van dit jaar daalt dat naar 250.000. Tegen 2012 blijven er nog zowat 200.000 over. Dat geeft een werkloosheidsgraad van 6,8procent.

Schrap de ouderen uit de statistiek, wat RVA en VDAB in feite toch al doen, en de Vlaamse werkloosheidsgraad zakt straks, in de loop van dit jaar, naar 6,5procent om tegen 2012 te zakken naar 4,9procent. Een laag peil dat bijna overeenstemt met wat in het jargon 'structurele werkloosheid' heet: zogenaamd werkzoekenden die in de praktijk om allerlei redenen niet aan de bak (kunnen) komen op de arbeidsmarkt. (fds)

Geen opmerkingen: