maandag 24 september 2007

Een opmerkelijk eerste semester voor de grootste bouwer van websites

Klik voor meer info over het bouwen van websites.

JUNI 2007:
Groei van de omzet met 26,7 % tot 9,83 miljoen €
Groei van de exploitatiewinst met 69,3 % tot 1,35 miljoen €
Groei van de nettowinst (aandeel van de groep) met 46,7 % tot 0,68
miljoen €

Omzet: In de loop van het eerste semester werden er 1.374 nieuwe
contracten afgesloten door Proximedia, wat overeenkomt met een groei
van 22 % ten opzichte van juni 2006. Deze verhoging, gekoppeld aan
het aandeel van vernieuwingen na einde contract, is een verklaring
voor de nieuwe, veelbetekenende groei (26,7 %) van de geconsolideerde
omzet. Met 44 nieuwe “corporate video” contracten die op 30 juni al
een feit waren, bevestigt het in maart 2007 gelanceerde
dochterbedrijf Bezoom alle verwachtingen die deze nieuwe activiteit
opwekte.

Resultaten: De exploitatiewinst vertoont een stijging van 69 %
vergeleken met 30 juni 2006. De cashflow bedraagt 2,6 miljoen euro,
een stijging van 61 % vergeleken met dezelfde periode in 2006. Er
moet ook opgemerkt worden dat de geconsolideerde resultatenrekening
een goodwill-afschrijving van € 59.320 omvat.

Belangrijkste cijfers op 30 juni 2007: (vergeleken met de resultaten
van het eerste semester van 2006):

Geconsolideerde cijfers
(Belgian GAAP) 30/06/2007 30/06/2006 Evolutie
Verkoop & diensten 10.925.739 8.447.506 +29,3 %
Omzet 9.827.893 7.758.665 +26,7 %
EBITDA 2.577.083 1.601.857 +60,9 %
Exploitatiewinst (EBIT) 1.354.930 800.212 +69,3 %
Courantewinst voor/belas. 1.072.183 662.798 +61,8 %
Nettowinst 674.600 484.146 +39,3 %
Nettowinst deel vd/groep 676.291 460.862 +46,7 %

Vooruitzichten voor het tweede semester 2007: De verwerving van
nieuwe contracten en de recurrente aanhoudende stijging van de omzet
maken het mogelijk om opnieuw een groei van twee cijfers in het
vooruitzicht te stellen.
De zeer bemoedigende ontwikkeling van het dochterbedrijf Bezoom zal
ongetwijfeld voortgezet worden, waardoor dit zijn
rentabiliteitsdrempel kan bereiken op het einde van het jaar.

Over de groep Proximedia.

Sinds juli 1998 biedt PROXIMEDIA hoofdzakelijk aan KMO’s en
zelfstandigen informatica- en internetdiensten aan. Vandaag leveren
Proximedia nv en de acht dochterbedrijven samen alle internetdiensten
die een modern bedrijf nodig heeft:
• de ontwikkeling, de update en de hosting van websites (Proximedia,
Horus en Devstage),
• de voorziening van internetdiensten zoals internetaansluitingen,
het beheer van domeinnamen, het beveiligde beheer van e-mailadressen,
gegevensbeveiliging, ADSL- of SDL-aansluitingen, hosting van servers
(Online Internet),
• de realisatie en de verspreiding van professionele films via het
internet, de creatie van video-mail, de ontwikkeling van Web-TV
(Bezoom),
• de verhuur en het onderhoud van informaticamateriaal (Proximedia,
Proxirent).

De groep Proximedia is aanwezig op de Belgische, Nederlandse en
Franse markten.

Op 22 juli 2005 werden de aandelen van de NV Proximedia voor het
eerst genoteerd op de Vrije Markt van Euronext Brussel naar
aanleiding van de openstelling van het kapitaal voor het publiek.

Raadpleeg ook de rubriek ‘Investeerders’ op onze portaalsite:
www.proximedia.com.

Klik voor meer info over het bouwen van websites.