donderdag 27 september 2007

FEBELGRA: Een positief eerste semester 2007 voor de grafische sector.

(BELGA) Brussel,27 september 2007 - Vandaag heeft de koepel van de Belgische
grafische nijverheid, FEBELGRA, haar conjunctuuranalyse met de
resultaten voor het eerste semester 2007 gepubliceerd. De sector kan
prat gaan op positieve semesterresultaten.

Onder de grafische sector ressorteren: de krantendrukkerijen (Nace
22.21), de drukkerijen (Nace 22.22), de afwerkingbedrijven (Nace
22.23), de prepress-bedrijven (Nace 22.24) en de overige grafische
bedrijven met aanverwante activiteiten (Nace 22.25). De
semesteranalyse wordt gemaakt op basis van de BTW-aangiftes. Zo
krijgt men een overzicht van de omzet, de export en de investeringen
van de bedrijven per Nace-code.

Vergelijking van de resultaten van het 1ste semester van
2005-2006-2007

Omzet - Het eerste semester eindigt positief voor alle takken van de
grafische sector, met uitzondering van de krantendrukkers (22.21) die
een omzetverlies boeken van -1.39% in vergelijking met het 1ste
semester van 2006. De prepress-bedrijven (22.24) presteerden het best
op het vlak van omzet. Ze realiseerden een merkwaardige omzetstijging
van +9.32% in vergelijking met het 1ste semester van 2006. De overige
grafische bedrijven (22.25) volgen op de 2de plaats met een stijging
van +5.72%. Ook de drukkers (22.22) deden goede zaken en verhoogden
hun omzet met +3.15% in vergelijking met het 1ste semester van
verleden jaar. De bedrijven uit de afwerking (22.23) zagen hun omzet
eveneens omhoog gaan, zei het dan wel wat minder spectaculair:
+1.89%.

De grafische sector in zijn geheel (Nacebel 22.2) heeft een prima
1ste semester achter de rug met een omzetstijging van + 3.06% t.o.v.
de cijfers van het 1ste semester van 2006.

Export - Op het vlak van de export scoorden de prepress-bedrijven
(22.24) bijzonder goed in het eerste semester van 2007. Ze
exporteerden 16.88% meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Ook
de drukkers (22.22) en de andere grafische bedrijven (22.25)zagen hun
exportcijfers de hoogte ingaan met respectievelijk +8.37% en +5.64%.
De afwerkers (22.23), daarentegen, zagen voor de 2de keer op rij na
in 2006 ook in 2007 hun exportcijfers achteruitgaan: -14.97% voor
2007. Voor de krantendrukkerijen eindigde het 1ste semester op het
vlak van export op een quasi stabiele noot: -0.59% t.o.v. de cijfers
van dezelfde periode in 2006.

Voor wat betreft de export was het 1ste trimester 2007 duidelijk
positief voor de sector met een globale stijging van + 8.06% in
vergelijking met het 1ste semester van 2006. Enkel de
afwerkingbedrijven en in mindere mate ook de kranten konden niet
genieten van deze positieve tendens.

Investeringen - Na een negatieve investeringsgolf in 2006, zijn de
afwerkingbedrijven (22.23) en de krantendrukkerijen (22.21) een
inhaalmanoeuvre aan het uitvoeren. De afwerkers investeerden +108.25%
meer dan in het 1ste semester van 2006 en de krantendrukkerijen
investeerden +59.88% meer dan in het voor de kranten zwakke
investeringsjaar 2006. De overige grafische bedrijven (22.25) volgen
deze trend en
investeerden +31.66% meer dan in het 1ste semester van 2006. De
drukkers(22.22) investeerden slechts lichtjes meer dan in het eerste
semester van verleden jaar: +1.88%. Enkel de prepress-bedrijven
(22.24) zagen hun investeringen met -6.02%
afnemen.

De grafische sector in zijn geheel (22.2) heeft veel geïnvesteerd in
het 1ste trimester van 2007: +7.53% t.o.v. het investeringsbedrag in
het 1ste semester van 2006.
Het 1ste semester eindigt dus zeer positief voor de grafische sector
in vergelijking met het 1ste semester van 2006.

Vergelijking met het laatste semester van 2006

Het laatste semester van 2006 zal in de annalen gaan als een
“uitzonderlijk goed semester” voor de grafische sector. De omzet
steeg aanzienlijk, mede onder impuls van de lokale verkiezingen van
oktober 2006. De export kende ook een sterke boost door het uiterst
positieve conjunctureel klimaat eind 2006 waarvan ook onze 3
buurlanden, die tevens onze grootste handelspartners zijn, konden
genieten.

Uit de resultaten van het 1ste semester van 2007 blijkt nu dat het
eerste semester van 2007 nog beter was dan het laatste, uitmuntende,
semester van 2006. De omzet steeg voor de hele sector (22.2) met
+1.43% in vergelijking met het 2de semester van 2006. De grafische
bedrijven exporteerden bovendien nog +2.49% meer dan in het 2de
semester van 2006 dat herinnerd zal worden als een topsemester voor
onze sector. Enkel de investeringen liepen terug in vergelijking met
het 2de semester van 2006. Dit is echter helemaal niet verontrustend.
Het valt te verklaren omdat de investeringen cyclisch meestal
gebeuren op het einde van het jaar en waarschijnlijk ook omdat de
grafische bedrijfsleiders de vakbeurs DRUPA 2008 afwachten alvorens
tot nieuwe investeringen over te gaan.

U vindt de volledige semesteranalyse terug op de website van
Febelgra: www.febelgra.be. Voor al uw vragen kan u terecht bij
Valérie Vercammen, economisch adviseur van Febelgra.
Tel : 02.512.36.38 of mail: valerie.vercammen@febelgra.be

Geen opmerkingen: