dinsdag 11 september 2007

Frankeermachines : blijven frankeren aan non prior tarief

 • Lees meer over frankeermachines op: Frankeermachines Companeo.
  U vindt er tevens de mogelijkheid om een gratis en vrijblijvende offerte voor een frankeermachine aan te vragen.
 • De Non Prior postzegel wordt afgeschaft :

  Vanaf 1 augustus 2007 .

 • De Post schaft de Non Prior postzegel af omwille van:

  Non Prior wordt enkel afgeschaft voor postzegels. Er zijn verschillende redenen die de afschaffing van Non Prior voor postzegels in de hand hebben gewerkt:
  - Met de inwerkingtreding van de nieuwe sorteercentra beschikt De Post over een grotere capaciteit om de briefwisseling te behandelen. Dat laat ons toe om alle met postzegels gefrankeerde zendingen in Dag+1 te verwerken.
  - Daarnaast bleek dat onze klanten de huidige tariefstructuur voor gewone briefwisseling te complex vinden. Het afschaffen van Non Prior voor postzegels laat toe om met één postzegel alle binnenlandse zendingen te frankeren.

 • Binnen welke termijn zal een brief voortaan worden besteld? Kan 100 % Dag+1 wel worden gegarandeerd ?

  De Post stelt alles in het werk om alle briefwisseling gefrankeerd met een postzegel effectief op Dag+1 te bestellen. Volgens de doelstellingen van het beheerscontract tussen De Post en de Belgische Staat, moet De Post een kwaliteitsniveau behalen van 95 % op Dag+1.

 • Welke garanties biedt de Post voor Dag+1 levering ?

  Indien u merkt dat uw brief niet geleverd werd op de dag nadat u deze gepost heeft (rekening houdend met de lichtingsuren van de brievenbus, weekend- en feestdagen), kan u een klacht indienen. U krijgt dan uw Prior zegel terugbetaald.

 • Is er een overgangsperiode ?

  Neen, vanaf 1 augustus wordt moet alle binnenlandse briefwisseling met postzegels tegen het Prior tarief gefrankeerd worden. Alle zendingen die tegen het vroegere Non Prior tarief gefrankeerd zijn, zullen beschouwd worden als onvoldoende gefrankeerd en op die manier behandeld worden.

  De procedure van onvoldoende gefrankeerde zendingen blijft ongewijzigd: indien de afzender vermeld is, zal de zending terug gestuurd worden. Indien de afzender niet vermeld is, zal de bestemmeling moeten bijbetalen.

 • Geldt de afschaffing van Non Prior ook voor internationale briefwisseling ?

  Neen, voor zendingen naar het buitenland heeft u nog steeds de keuze tussen een Prior en Non Prior (Economy) behandeling.

 • Geldt de afschaffing van Non Prior ook voor pakjes ?

  Voorlopig wijzigt er niets aan het aanbod van pakjes. Deze worden steeds in Dag+2 besteld.

 • Welke alternatieven zijn er voor Non Prior postzegels ?

  Als bedrijf of organisatie heeft u toegang tot andere, meer professionele frankeermethodes zoals een frankeermachine, Port Betaald, U.V., frankering door de Post of Servipost. Met deze frankeermethodes behoudt u nog steeds de keuze tussen Prior en Non Prior.

 • Blijven Non Prior zegels geldig na 1 augustus ?

  Absoluut, alle postzegels blijven altijd geldig. Uiteraard vragen wij u om uw Non Prior zegels aan te vullen met de juiste zegelwaarde om tot het Prior tarief te komen. Zoniet is uw zending onvoldoende gefrankeerd. Vanaf 8 juli zullen in de postkantoren en op eShop postzegels van 6 cent verkrijgbaar zijn om bij de Non Prior postzegels te kleven.

 • Zijn er zegels voorzien om bij Non Prior zegels bij te kleven ?

  Vanaf 8 juli zullen in de postkantoren en op eShop postzegels van 6 cent verkrijgbaar zijn om bij de Non Prior postzegels te kleven.

 • Kan ik mijn Non Prior zegels omwisselen tegen Prior zegels ?

  Neen, postzegels worden nooit geruild. Deze blijven immers altijd geldig. Vanaf 8 juli zullen in de postkantoren en op eShop postzegels van 6 cent verkrijgbaar zijn om bij de Non Prior postzegels te kleven.

 • Worden mijn zendingen ook Dag+1 geleverd als er geen Prior strook meer aan de postzegel hangt ?

  Ja, vanaf 1 augustus wordt voor binnenlandse zendingen enkel gekeken naar het juiste frankeerbedrag.

 • Geldt de afschaffing van Non Prior ook voor frankeermachines, Port Betaald, UV, Servipost ?

  Het Non Prior tarief blijft geldig voor alle andere frankeermethoden, het verdwijnt enkel voor frankering met postzegels.

 • Waarom verdwijnt Non Prior niet voor frankeermachines, Port Betaald, UV ?

  De nieuwe sorteercentra hebben niet voldoende capaciteit om alle zendingen in Prior te verwerken. Vandaar dat voor een aantal frankeermethoden Non Prior beschikbaar blijft.

Geen opmerkingen: